Make an Appointment

Due to Covid-19 measures, we are only open by appointment. You can make an appointment via this link. If none of these moments work for you, please contact us by email (info@gentsespruiten.com).

 

Maak en Afspraak

Wegens Covid-19 maatregelen, zijn wij enkel op afspraak open. Je kan een afspraak maken via deze link. Als geen van deze momenten voor je lukt neem zeker contact op via e-mail (info@gentsespruiten.com).

 

Babytheek Gent is een intiatief van Gentse Spruiten vzw in samenwerking met Netwerk Bewust Verbruiken.

Babytheek Gent is an initiative of Gentse Spruiten vzw in collaboration with Netwerk Bewust Verbruiken.

 

 

 

 

-NL-

Babytheek: een duurzame start voor je kleine spruit!

Babytheek Gent is een initiatief binnen de circulaire economie dat duurzaam gebruik van kwalitatieve babyspullen mogelijk maakt. Jonge gezinnen kunnen zo op een betaalbare en ecologische manier het materiaal ontlenen dat ze nodig hebben voor hun gezin. Dat is voordelig voor het klimaat én voor de portemonnee. Er hoeven minder spullen aangekocht, geproduceerd en vervoerd te worden. Je bespaart er bovendien ruimte mee en je kan producten makkelijk testen. 

 

HOE WERKT HET? 

In slechts 4 gemakkelijke stappen ..

 1. Word lid. Schrijf je in op onze website.
 2. Kies jouw spullen in onze online catalogus. Je kan tot vier stuks per keer uitlenen. Lange-termijn items zijn niet inbegrepen in deze telling.
 3. Maak een afspraak en haal je reservering op. Op dit moment betaal je eveneens cash of via bankoverschrijving je lidgeld en de eventuele waarborgen.  
 4. Breng het gebruikte materiaal in propere staat terug na de afgesproken periode.

Voor het volledige Huishoudelijk Reglement, klik aub hier. 

Leenperioden:

 • Lange termijn: 1 jaar
 • Middellange termijn: 6 maanden
 • Korte termijn: 3 weken (bijv. voor vakantie of als u een kind op bezoek heeft ...)

Tarieven:

 • Jaarlijks lidmaatschap ~ 25€
 • Sociaal tarief ~ 15€
 • Verlengingsvergoeding ~ 2,5€
  • per maand (alleen voor de middellange termijn)
 • Laattijdigheidsvergoeding ~ 1€
  • per stuk per dag
 • Schoonmaakkosten ~ 3€
  • per stuk
 • Als een geleend voorwerp onherstelbaar beschadigd is of niet wordt geretourneerd, gaat de lener akkoord met een vergoeding die gelijk is aan het bedrag dat nodig is om het voorwerp te vervangen.

 

Fotografen:

Wij zijn de volgende fotografen zeer dankbaar voor hun bijdrage van tijd en talent aan Gentse Spruiten vzw en Babytheek Gent. Klik op hun namen om meer van hun werk te kunnen zien.

 • -EN-

Babytheek: a sustainable start for your little sprout!

Babytheek Gent is an initiative within the circular economy that enables the sustainable use of quality baby items. In this way, young families can borrow the materials they need for their family in an affordable and ecological way. This is not only advantageous for the climate but also for the family budget. Fewer items need to be purchased, produced and transported. It also saves space and makes it easy to test products.

 

HOW DOES IT WORK?

In just 4 easy steps ..

 1. Become a member. Register on our website.
 2. Choose your items in our online catalog. You can borrow up to four pieces at a time. Long-term loan items are not included in this count.
 3. Make an appointment and collect your reservation. At this time you also pay your membership fee and any applicable deposits, in cash or by bank transfer.
 4. Return the used material in a clean state after the agreed period.

For our complete Membership Agreement, please click here. 

 

Loan periods:

 • Long-term:  1 year
 • Medium-term: 6 months
 • Short-term: 3 weeks (eg for vacation or if you have a child visiting ...)

Fees:

 • Annual membership ~ 25€
 • Social tariff ~ 15€
 • Loan Extension ~ 2,5€
  • per month (medium-term items only)
 • Late Fee ~ 1€
  •  per item per day 
 • Cleaning Fee ~ 3€
  •  per item
 • If a borrowed item is damaged beyond repair or not returned, the borrower agrees to a fee equalling the amount to replace the item.

 

 

Photographers:

We are very grateful to the following photographers for their contribution of time and talent to Gentse Spruiten vzw and Babytheek Gent. Click on their names to see more of their work.