Make an Appointment

Due to Covid-19 measures, we are only open by appointment. Please make an appointment >> via this link. If none of these moments work for you, please contact us by email (info@gentsespruiten.com).

 

Maak en Afspraak

Wegens Covid-19 maatregelen, zijn wij enkel op afspraak open. Mag aub een afspraak >> via deze link. Als geen van deze momenten voor je lukt neem zeker contact op via e-mail (info@gentsespruiten.com).

 

Babytheek Gent is een intiatief van Gentse Spruiten vzw in samenwerking met De Transformisten.

Babytheek Gent is an initiative of Gentse Spruiten vzw in collaboration with De Transformisten.

 

 

-NL-

Babytheek: een duurzame start voor je kleine spruit!

Babytheek Gent is een initiatief binnen de circulaire economie dat duurzaam gebruik van kwalitatieve babyspullen mogelijk maakt. Jonge gezinnen kunnen zo op een betaalbare en ecologische manier het materiaal ontlenen dat ze nodig hebben voor hun gezin. Dat is voordelig voor het klimaat én voor de portemonnee. Er hoeven minder spullen aangekocht, geproduceerd en vervoerd te worden. Je bespaart er bovendien ruimte mee en je kan producten makkelijk testen. 

 

HOE WERKT HET?

In slechts 6 eenvoudige stappen...

 1. Maak een profiel aan op onze website.
 2. Kies uw artikelen uit onze online catalogus. Je mag maximaal vijf items tegelijk lenen. Lange termijn en boeken zijn niet inbegrepen in deze telling.
 3. Maak een afspraak om de lidmaatschapsovereenkomst te ondertekenen en uw lidmaatschapsbijdrage te betalen.
 4. Neem jouw Babytheek-artikelen mee naar huis of maak een afspraak om ze later op te halen.
 5. Maak een nieuwe afspraak om jouw spullen terug te brengen. Vergeet niet dat de artikelen in een schone staat moet zijn om boetes te voorkomen.
 6. Je kan vooraf nieuwe artikelen reserveren en deze tegelijkertijd meenemen.

Voor het volledige Huishoudelijk Reglement, klik aub hier. 

Leenperioden:

 • Lange termijn: 1 jaar
 • Middellange termijn: 6 maanden
 • Kleren: 3 maanden
 • Korte termijn: 3 weken (bijv. boeken, artikelen voor vakantie of als je een kind op bezoek heeft ...)

Tarieven:

 • Jaarlijks lidmaatschap ~ 25€
 • Sociaal tarief (met goedkeuring van Gentse Spruiten vzw) ~ 15€
 • Uitpas kansentarief ~ 5€

 

 • Verlengingsvergoeding ~ 2,5€
  • per maand (alleen voor de middellange termijn)
 • Laattijdigheidsvergoeding ~ 1€
  • per stuk per dag
 • Schoonmaakkosten ~ 3€
  • per stuk
 • Als een geleend voorwerp onherstelbaar beschadigd is of niet wordt geretourneerd, gaat de lener akkoord met een vergoeding die gelijk is aan het bedrag dat nodig is om het voorwerp te vervangen.

 

Fotografen:

Wij zijn de volgende fotografen zeer dankbaar voor hun bijdrage van tijd en talent aan Gentse Spruiten vzw en Babytheek Gent. Klik op hun namen om meer van hun werk te kunnen zien.

 • -EN-

Babytheek: a sustainable start for your little sprout!

Babytheek Gent is an initiative within the circular economy that enables the sustainable use of quality baby items. In this way, young families can borrow the materials they need for their family in an affordable and ecological way. This is not only advantageous for the climate but also for the family budget. Fewer items need to be purchased, produced and transported. It also saves space and makes it easy to test products.

 

HOW DOES IT WORK?

In just 6 easy steps ..

 1. Create a profile on our website.
 2. Choose your items from our online catalog. You can borrow up to five items at a time. Long term and books are not included in this count.
 3. Make an appointment to sign the membership agreement and pay your membership fee.
 4. Take your Babytheek items home with you, or make an appointment to pick them up later.
 5. Make a new appointment to return your items. Please remember that equipment must be in a clean condition to avoid fines.
 6. You may reserve new items in advance and take them with you at the same time.

For our complete Membership Agreement, please click here. 

 

Loan periods:

 • Long-term:  1 year
 • Medium-term: 6 months
 • Clothing: 3 months
 • Short-term: 3 weeks (eg books, for items you will use on vacation or if you have a child visiting ...)

Fees:

 • Annual membership ~ 25€
 • Social tariff (with approval from Gentse Spruiten vzw) ~ 15€
 • Uitpas reduced tariff ~ 5€

 

 • Loan Extension ~ 2,5€
  • per month (medium-term items only)
 • Late Fee ~ 1€
  •  per item per day 
 • Cleaning Fee ~ 3€
  •  per item
 • If a borrowed item is damaged beyond repair or not returned, the borrower agrees to a fee equalling the amount to replace the item.

 

 

Photographers:

We are very grateful to the following photographers for their contribution of time and talent to Gentse Spruiten vzw and Babytheek Gent. Click on their names to see more of their work.